Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân huyện Tuy Đức đã ôn lại truyền thống 77 năm chặng đường phát triển lực lượng Công an nhân dân và 17 năm Ngày hội TDBVANTQ. Qua đó, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ đều có nhiều giải pháp, cách làm khác nhau nhưng tất cả đều chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nguồn: Mầm non Hoa Mai – Tuy Đức

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *