Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

10/08/2023

Quyết định

Quyết định ban hành thời gian kế hoạch năm học 2023-2024

10/10/2022

khảo sát mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính với các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức

04/12/2023

Báo cáo

Báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2020-2021

02/03/2021

Kết luận

KẾT LUẬN THANH TRA PHÒNG GDĐT THÀNH PHÓ GIA NGHĨA

02/01/2021

Công văn

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

04/12/2023

Công văn

Công văn hướng dẫn tra cứu kết quả pháp điển hệ thống QPPL

02/01/2021

Quyết định

Quyết định Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 cho Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

04/12/2023

Quyết định

Quyết định thành lập tổ kiểm tra CCHC năm 2021